Judgement/Bedömning

Date Club Location Class
Judge
2006-09-10 Västsvenska kattkl. Göteborg
9
Eva Porat

Judgement
Type/Typ Ex proportioner. Medium benstomme
Head/Huvud Långt huvud, ex profil. Önskar mer markerad box
Eyes/Ögon Ex storlek och form
Ears/Öron Ex placering, fin storlek
Coat/Päls Fin kvalitet, ngt torr och varm känsla
Tail/Svans Lång och buskig
Condition/Kondition Ex kondition och temperament
General impression/
Generellt intryck
Fint presenterad
Resultat CAC