Bedömning/Judgement

Date Club Location Class
Judge
2005-09-11 Scandinavian Ragdoll Club Linköping
Neuter
Annika Högberg

JUDGEMENT/BEDÖMNING
Type/Typ Ex storlek och bredd
Head/Huvud Ex form och profil
Eyes/Ögon Fin form och färg
Ears/Öron Ex storlek och placering
Coat/Päls Ex kvalitet och markeringar
Tail/Svans Ex fin längd
Condition/Kondition Ex
General impression/
Generellt intryck
Söt!!
Resultat Ex 1 +NOM + BIS NEUTER/KASTRAT