Judgement/Bedömning

Date Club Location Class
Judge
2005-11-06 NORAK Oslo Norway
8
Alva Uddin

Judgement
Type/Typ Härlig tyngd för storleken. Bra proportioner, ex muskulatur, ex kök
Head/Huvud Ex haka, utmärkt nos, bra panna, fin höjd, flat plan i top. Vacker vit bläs
Eyes/Ögon Utmärkt form och placering, fint blå
Ears/Öron Hålles fint, bra placering, storlek ok.
Coat/Päls Ex härlig kvalitet, utmärkt kroppsfärg, vita ben, vit bukrunner
Tail/Svans Medium lång, välpälsad, bra färg
Condition/Kondition Ex kondition, ex temperament
General impression/
Generellt intryck
Välpresenterad!
Resultat International Premier + BOV + NOM