Judgement/Bedömning

Date Club Location Class
Judge
2006-01-22 X-Katten Gävle
6
Marie Westerlund

Judgement
Type/Typ Ex välproportionerlig dam. Ex storlek och tyngd
Head/Huvud Ex form med mjuka linjer. Ok profil och panna
Eyes/Ögon Ex look Ex färg!
Ears/Öron Ex placering och storlek
Coat/Päls Ex läckert silkig. Ex vitfläck och mask
Tail/Svans Ex
Condition/Kondition SUPERB
General impression/
Generellt intryck
Mycket dekorativ dam!
Resultat CAGPIB