Judgement/Bedömning

Date Club Location Class
Judge
2007-12-02 Ädelkatten Kungälv
2
Hannah Jensen

Judgement
Type/Typ Ex storlek och tyngd. Flotta proportioner och balans. Ex benstomme. Läcker!
Head/Huvud Ex kinder och nosparti. Ex haka. Ex längd och profil. Bra panna
Eyes/Ögon Ex färg och form. Bra stolek och placering
Ears/Öron Ex form, storlek och placering
Coat/Päls Superkvalitet och längd. Outstanding showpresentation! Super färg!
Tail/Svans Ex längd och form
Condition/Kondition Ex kondition och temperament
General impression/
Generellt intryck

Flott, flott ragdolltjej

Result/Resultat HP+BIV-K