Judgement/Bedömning

Date Club Location Class
Judge

2005-02-05

Järva kattklubb Stockholm
11
Hanna Jensen

JUDGEMENT/BEDÖMNING
Type/Typ Ex stomme och tyngd. Ex proportioner och balans.
Flott kropp. Ex benstomme
Head/Huvud Bra lovande kinder. Ex nosparti. Ex haka. OK längd och profil. Bra panna
Eyes/Ögon Ex form, storlek och placering. Ex färg
Ears/Öron Ex placering. Ok form och storlek. Fint uttyck
Coat/Päls Ex kvalitet och längd. Outstanding showpresentation. Ex färg och utmaskning
Tail/Svans Ex längd och form
Condition/Kondition Ex kondition och temperament
General impression/
Generellt intryck
Flott ung lovande kille
Resultat Ex 1+BIV-T