Judgement/Bedömning

Date Club Location Class
Judge

2005-04-09

Västerås kattklubb Västerås
9
Ulrika Olsson

JUDGEMENT/BEDÖMNING
Type/Typ Bra storlek. Excellenta proportioner. Excellent benstomme.
Head/Huvud Fin form, bra haka, excellent profil.
Eyes/Ögon Excellent form, mellanblå
Ears/Öron Excellent storlek och placering
Coat/Päls Excellent kvalitet och längd. Excellenta kontraster. Bara lite mörk på magen.
Tail/Svans Kunde varit aningen längre.
Condition/Kondition SUPER!
General impression/
Generellt intryck
Sympatisk ung herre!
Resultat CAC + BIV-T