Judgement/Bedömning

Date Club Location Class
Judge
2006-09-17 Scandinavian Ragdoll Club Trollhättan
4
Hannah Jensen

Judgement
Type/Typ Ex storlek och tyngd. Ex lovande proportioner och balans. Ex benstomme. Flott kropp.
Head/Huvud Ex lovande kinder. Ex nosparti och haka. Ex längd, bra profil, bra panna
Eyes/Ögon Bra form, storlek och placering. Bra färg
Ears/Öron Ex placering, form och storlek
Coat/Päls Ex kvalitet och bra längd. Ex presenterad. Ex lovande färg och utmaskning
Tail/Svans Ex längd
Condition/Kondition Ex kondition och temperament
General impression/
Generellt intryck
Fin ung tjej!
Result/Resultat 1 + Årets Babydoll (sidoklass)