CH S*Kaserna's Hanja

DoB 2003-09-23
Weight 3,2 kg
Health Kidneys

OK 2004-11-04

  Heart OK 2004-11-04
OK 2006-02-08
CHAMPION
1xCACIB
1xNOM

Låt mig få presentera Hanja! Hanjas mamma är CH S*Leo Minor Elsa, RAG a03 och hennes
pappa är EC S*Krickelin's Ambrose, RAG n.
Hanja kommer från Ewa Ottossons uppfödning
S*Kaserna's.
Hanja var enda kattungen i kullen och växte upp med flera vuxna Ragdoll och Maine Coon.
Hon fick med den uppväxten "mycket päls på nosen" och inget rubbar Hanjas lugn idag.
Hon är en väldigt behaglig och mjuk tjej med ett härligt temperament.
Hanja har ett otroligt vacker huvud och vackra, superblå ögon. Hon är en relativt liten hona,
men hennes barn har alla fått fin storlek. Hanja är mamma till
Aretha Franklin kullen och Eva Cassidy kullen.
Den 10 februari 2014 fick Hanja somna in.

Let me introduce CH S*Kaserna's Hanja. Her mother is
CH S*Leo Minor Elsa, RAG a03 and her father is EC S*Krickelin's Ambrose, RAG n.
Hanja comes from Ewa Ottosson's breeding S*Kaserna's.
As a lone kitten in the litter and with several adult Ragdolls and Maine Coons in the house,
Hanja has become a very selfconfident little half Rag-half Maine Coon with a wonderful charm!
She has an easygoing temper and nothing disturbes Hanjas calm. She has a beautiful head and
incredibel super-blue eyes.
Hanja took her Champion title on October 17th 2004.
Hanja is the mother of the Aretha Franklin litter and the Eva Cassidy litter.
On February 10th 2014 Hanja left us.


Photo by Ingela Nylander

Show results