Östkatten 2005-04-30Jindra tog sitt första CACIB och blev NOM

2-2 i panel och utslagsröst till Skogisen

Klementin tog sitt andra CACIB!