Kattens ålder

Kattens ålder
Människans ålder
6 mån
10 år
8 mån
13 år
1 år
15 år
2 år
25 år
4 år
40 år
7 år
50 år
10 år
60 år
15 år
75 år
20 år
105 år
30 år
120 år