Best In Show 2008-04-26
S*Leo Minor U-kullen / The S*Leo Minor U litter
S*Leo Minor Selma
RAG a
Hjärta/Njurar normal 2007 (ultraljud)
Heart/Kidneys normal 2007 (ultrasound)
Selma samägs med Yvonne Andersson, S*Leo Minor
Selma is co-owned with Yvonne Andersson, S*Leo Minor
S*Kaserna's Peter Pan
RAG a04
Hjärta/Njurar normal 2007 (ultraljud)
Hear/Kidneys normal 2007 (ultrasound)
Peter Pan ägs av Ewa Ottosson, S*Kaserna's

Födda /DoB 2008-01-13


 
S*Leo Minor Ulliga Ursula
Hona/Female RAG a 04
Födelsevikt/Birth weight: 99 gr
Ägare/Owner: Laila Vestlie, Uddevalla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S*Leo Minor Underbara Urban
Hane/Male RAG a 04
Födelsevikt/Birth weight: 101gr
Ägare/Owner: Malin Wahlin, Göteborg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S*Leo Minor Unika Unso
Hane/Male RAG a
Födelsevikt/Birth weight: 61gr
Ägare/Owner: Anna-Lena Pettersson, Åkers Styckebruk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S*Leo Minor Ultimo Charon
Hane/Male RAG a
Födelsevikt/Birth weight: 99 gr
Ägare/Owner: FIN*Mirando's
 
Best In Show 2008-04-26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S*Leo Minor Ursköna Urwits
Hane/Male RAG a 04

Födelsevikt/Birth weight: 72 gr

Ägare/Owner: S*Kasernas
 
 
 
 
 
 
 
 


Kulldagbok (Swedish only)