S*My Friend Enya

DoB 2004-02-14
Weight ca 4,0 kilos
Health Kidneys

OK 2005-03-09
OK 2006-05-18

  Heart OK 2005-03-09
OK 2006-05-18
  Kastrerad/Spayed  
2xEx1
1xCAC

Enya har dragit sig tillbaka och lever nu livet som sängvärmare och soffvakt hos mina föräldrar.
Där trivs hon utmärkt och får all uppmärksamhet.

Enya has now withdrawn and enjoys life as bedwarmer and guardian of the couch at my parent's house.
She just loves all the TLC!
Enya is the mother of the Enya Litter.


Enya July 17th 2005

Enya July 17th 2005 - probably preagnant........

Enya, August 2004

Enya's mother


CH S*Lodgar's Hanna, RAG n

Enya's father


S*Katrinelund's Chagall, RAG a04

Enya comes from Yvonne and Lars-Olof at