S*Ruffle's Enya kull / S*Ruffle's Enya Litter

Födda 30 augusti 2005 / DoB August 30th 2005

Wilda och Måns 12 veckor
25 nov 2005

Wilda and Moons 12 weeks
Nov 25 2005

Wilda och Måns 12 veckor
25 nov 2005

Wilda and Moons 12 weeks
Nov 25 2005

Wilda och Måns 12 veckor
25 nov 2005

Wilda and Moons 12 weeks
Nov 25 2005

Wilda och Måns 12 veckor
25 nov 2005

Wilda and Moons 12 weeks
Nov 25 2005

Wilda och Måns 3 veckor
20 sept 2005

Wilda and Moons 3 weeks
Sept 20 2005

Wilda och Måns 3 veckor
20 sept 2005

Wilda and Moons 3 weeks
Sept 20 2005

Wilda och Måns 3 veckor
20 sept 2005

Wilda and Moons 3 weeks
Sept 20 2005

8 sept - Tjejen än så länge utan namn. Kanske blir det Wild Child - hon är en stadig och framåt krabat, eller också blir det kanske Caribbean Blue - om hon är blå då alltså...............

Sept 8th - The Girl, so far without a name. Maybe it will be Wild Child - she is a sturdy little lass, or maybe Caribbean Blur - if she turns out to be blue that is.......

3 sept - Familjelycka!

Sept 3rd - Happy family!

Tant Jindra på besök!

Aunt Jindra is visiting the babies!
En stolt mamma med sina små!

A proud mother!

Kram!

Hug!

Bror och syster (tror jag..)

Brother and sister (I think...)

Två stora och friska syskon!

Two big and healthy sieblings!