S*Ruffle's är ett katteri i hemmiljö
(English below)

Namnet Ruffle's betyder enligt ordboken; halskrage, krås, krus, volang eller rufsa till
och kom till efter ett tips från en trädgårdsvän.
Det är också namnet på en grupp rosor.
Vi tycker det låter "klatschigt" och dessutom är ju en fin halskrage något som många Maine Cooner har.

Våra katter är först och främst våra familjemedlemmar och lever och rör sig fritt i hela huset.
De har även en stor altan och kattgårdar att vistas i när de vill.
När vi har tid och lust åker vi på en eller annan utställning för att träffa andra kattvänner
(både två-och fyrbenta!).
Vi prioriterar sundhet och temperament i vår uppfödning.

Målsättningen med vårt katteri är först och främst att få fram sunda, rastypiska och trevliga Maine Cooner.

När kattungarna växer upp är de med i familjen och blir vana vid liv och rörelse och många kelande händer.

Vi är mycket måna om våra små "rufflar" och ser gärna att vi har en fortsatt kontakt med alla kattungeköpare efter att kattungen flyttat till sitt nya hem.
Om vi har möjlighet levererar vi gärna kattungen och får på så sätt en möjlighet att se hans/hennes nya hem.
Vi arbetar naturligtvis enligt SVERAK's regler och våra kattungar lämnar oss tidigast vid 13-14 veckors ålder. De är då grundvaccinerade, veterinärbesiktigade, ID-märkta, dolda fel försäkrade i Agria, registrerade i SVERAK och väldigt, väldigt söta..............
För de köpare som önskar medföljer även medlemskap i någon av de rasringar som vi är medlemmar i.

S*Ruffle's is a small home environment cattery

Our cats are primarily our pets and friends and live with us in our house.
We also have two outdoor runs for our cats to play in whenever they like.
We prioritize health and temperament in our cats.
Our aim is to breed good quality Maine Coons with excellent temperament.
Our cats are used to children and visitors and are very social.
When we raise our kittens they take part in the families day-to-day life and get used to children and everyday sounds and activities.
We do not have more than approx 2-3 litters a year.

We do not sell kittens over the net!
We want to have a personal contact with our buyers and
also to keep in contact after the kitten has moved to it's new home.
If we have the possibility to deliver the kitten to it's new home we like to take that opportunity.

We work according to SVERAKs (FIFe's) breeding rules,
and the kittens leave our home at 13-14 weeks of age at the earliest.
They are vaccinated, registered, ID-marked with chip and come with
a health certificate, pedigree and are very, very cute......

Welcome!!


Pictures of our home
(click thumbnail to enlarge)
Pictures of the outdoor run
(click thumbnail to enlarge)
 
Pictures of our cat house/dating room
(click thumbnail to enlarge)

Tillstånd
Linköpings Kommun har den 2005-10-17 beviljat oss tillstånd enl § 16 Djurskyddslagen att hålla och föda upp katter.

SVERAK Diplomerad Uppfödare

2009-01-23

Vi är medlemmar i /We are members of Östkatten (SVERAK/FIFe)

Vi är också medlemmar i / We are also members of