Maine Coon
Maine coonen är en relativt stor katt. Hanarna väger som regel 5-8 kg och honorna, som förstås är mindre, 3,5-6 kg. Enstaka katter kan väga ännu mer. Maine coonen utvecklas långsamt. De har inte växt färdigt förrän vid 3-5 års ålder.
Pälsen är halvlång och silkig. Den är lättskött och tovar sig som regel inte.
Maine coonen kan ha nästan vilken färg som helst, utom choklad, lila och siamesmaskat, som inte är godkänt.
Maine coonen är en snäll, lugn och charmig katt. Den är ofta lekfull och lite clownlik.
Ett bra sätt att beskriva maine coonens temperament är vänlig. Den har lätt att komma överens med andra katter. Det kan givetvis finnas undantag, men i allmänhet är det lätt att ha en maine coon tillsammans med andra husdjur.
Ett roligt särdrag hos maine coonen är dess speciella läte. Den säger oftast inte "mjau" som andra katter, utan snarare "brrrp". Dessutom kan man ibland få höra ett mycket säreget kvittrande läte.
Maine coonen är en lättsam katt. Den är okomplicerad till sättet och sund i största allmänhet.

The Maine Coon is a large cat. The males weigh on average 5-8 kilos and the females approx 3,5 - 6 kilos, although it is not unusual with cats weighing up to 10 kilos. The Maine Coon developes slowly and has not matured until approx 3-5 years of age.
The fur is medium long and silky. The grooming is easy.
The Maine Coon can have nearly any colour and pattern except choclate, lilac and himalayan, which are not approved within FIFe.
The Maine Coon is a gentle, friendly and charming cat who goes along with almost everyone, cat or human. It is often playful and a bit clownish.
A good way of describing the Maine Coon is friendly.
The Maine Coon is mostly a quiet cat, often you hear a "brrp" instead of a "meow" and sometimes you will hear a sort of chirping sound.
The Maine Coon is an easy going cat, quite uncomplicated and healthy in general.
FIFe's rasstandard/FIFe breed standard

Ragdoll
Ragdoll är en tystlåten och lugn katt. Den har en tendens att fullständigt slappna av när man lyfter den och detta har gett den namnet ragdoll (eng: trasdocka). Den utvecklas relativt långsamt och det kan ta flera år innan den nått full fysik.Den är stor och kraftig med lång muskulös kropp, kraftig nacke, medelhöga ben och runda tassar med tofsar. Svansen är buskig. Huvudet är brett och mjukt triangelformat med välutvecklade kinder och en nos som har en liten böj. De stora ovala ögonen är blå och öronen, som är placerade brett isär, är lätt framåttippade och medelstora med rundade toppar.
Pälsen, som är medellång och silkig, ligger tätt mot kroppen och "skiktar" sig något när katten rör sig.
Ragdollen är himalayamaskad med blå ögon. Den är godkänd i färgerna brun, blå, lila, choklad och röd samt sköldpaddsfärgad. Den kan vara tabbymönstrad.
Ragdollen har tre olika mönstervarianter; colourpoint (utan vitfläck), mitted (med vita sockor på framtassarna, vita strumpor på baktassarna och vit haka med en strimma som går från hakan och under hela buken) och bi-colour (med ett vitt upp-och-ner vänt V i ansiktet, vit mage, helst vita ben och ev. något vitt på ryggpartiet)

The Ragdoll is a gentle and calm cat. It has a tendency to relax completely when lifted and this has given it it's name - Ragdoll.
The Ragdoll matures slowly and will grow until 3-4 years of age. It is a relatively large cat with a long, muscular body, broad neck, medium high legs with rounded paws with tufts. The tail is bushy. The head is broad with a modified wedge shape, well developed cheeks and a soft profile curve. The big oval eyes are blue and the ears, set widely apart are slightly tilted forward, of medium size and with rounded tops.
The fur is silky of medium lenght lying close to the body, slightly swaying when the cat moves.
The Ragdoll is a pointed cat with blue eyes. It comes in seal, blue, lilac, choclate or red including tortie. It can be tabby.
There are three different patterns; colourpoint (non white), mitted (white mittens on front legs, white stockings on hind legs, white chin) and bi-colour (with an inverted V in the face, white stomach, preferrably white legs and sometimes some white markings on the back)
FIFe's rasstandard/FIFe breed standard